Biography

Born in Kranj, Slovenia in 1988. Holds BA (2012) and MA (2017) in Fine Arts from the Academy of Fine Arts and design in Ljubljana. Self-employed in culture. Member of the Union of Slovene Fine Arts Associations and Art Association Kranj. Lives and works in Kranj, Slovenia.

Rojena v Kranju (1988). Diplomirala in magistrirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Je samozaposlena v kulturi, članica ZDSLU in LDK. Zivi in deluje v Kranju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AWARDS AND RECOGNITIONS                                   / nagrade in priznanja

2016   Purchase Prize (5th Int'l Fine Arts Festival Kranj - ZDSLU);
          Young Authors Purchase Prize (Piran Ex T.)

2015    Gallery Award (Ptuj Ex T.)

2014    Grand Prix (Ive Subic Ex T.)

 

 

 

 

 

 

 

ART WORKSHOPS                                                           / simpoziji in kolonije

2018     7th Alpen Adria Art Symposium, St. Kanzian, Klopeinersee, AT

2017      Szentgotthárd - Monoster; 16th Int'l Fine Art Colony, Szentgotthárd, HU

2016      Slovenia Open to Art 2016; 24th Int'l Art Symposium, Sinji vrh, SI